«Thommessen utsattfor svertekampanje»

Olaf Thommessen har vært utsatt for en svertekampanje av Sponheim-tilhengere. Sponheims overkjørsel av sine kritikere forsterker splittelsen i partiet.