Bondevik forsvarer militærkjøp fra Israel

Retningslinjene for innkjøp av forsvarsmateriell fra Israel er fulgt ved de siste månedenes anskaffelser, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.