• (1/4)
    ÅRETS RØYKEKAMPANJE: 18 prosent av de som deltok i tobakkundersøkelsen og som røkte, ønsket å slutte fra nyttår. Men nesten ingen aldersgruppen 50-59 år ønsker å slutte. FOTO: FOTO: Helsedirektoratet

Skrekk-video skal skremme røykerne

Med 19 millioner kroner, sterke bilder og mange nyttårsforsetter, håper Helsedirektoratet at flere stumper røyken for godt.