• FRESER: Sinusmerkingen er om lag 50 cm bred, derfor må veiene være over 7 meter. FOTO: Thorbjørn Thiem

Fylket ønsker å forsterke veimerkingen for å unngå alvorlige ulykker

Et bølgemønster på fylkesveiene kan halvere omfanget av alvorlige ulykker i trafikken, ifølge Vegdirektoratet. Men mange av fylkesveiene er for smale.