— I stedet for å bare sende nedover kroner, mener vi norske matvarer kan brukes på en mye bedre måte, sier politisk nestleder i Oppland Frp, Arne Egil Marsteinstredet, til Nationen.

I forslaget som fremmes på Frps landsmøte på Gardermoen i helgen, heter det at «Frp lenge har ønsket å redusere konvensjonell og lite effektiv utviklingshjelp til fordel for livreddende nødhjelp».

Oppland Frp tar derfor til orde for å kutte i norske bistandspenger, og i stedet bruke deler av u-hjelpen på å kjøpe opp overprodusert mat fra norske bønder. Maten skal konserveres og sendes til utviklingsland, et forslag Marsteinstredet kaller en vinn-vinn-situasjon.

Ikke diskutert ferdig

Han peker på massiv overproduksjon i norsk landbruk i fjor, blant annet overproduserte norske eggprodusenter nesten tusen tonn egg.

— Det er også en overproduksjon av svin, og store melkekvoter slås ut eller leveres gratis. Råvarene bør kunne omgjøres til for eksempel hermetikk, egge- eller melkepulver, sier Marsteinstredet.

Hvordan forslaget praktisk skal kunne gjennomføres, er Oppland Frp ennå ikke sikre på.

— Det har vi ikke diskutert ferdig, men jeg er sikker på at bistandsorganisasjoner som Røde Kors ville distribuert maten nedover til andre land, sier han.

Ikke begeistret

Fungerende utenlandssjef i Røde Kors, Mattis Raustøl, er ikke begeistret for forslaget og sier de generelt forsøker å begrense distribusjon av konservert mat fra Norge, fordi det innebærer kostnader rundt logistikk.

Generalsekretær Anne-Marie Nørstelien Helland i Kirkens Nødhjelp sier forslaget kanskje er bra for norske bønder, men at det ikke vil bidra til å bygge opp lokal matproduksjon.

— Det er rett og slett kjempeviktig at man opprettholder det lokale jordbruket for å kunne holde markedet gående for bøndene, sier Helleland.