- Hun har ikke krav på beskyttelse

UNE avslo Maria Amelies anmodning om ny behandling i går.