Totalt har 438 barn blitt bortført fra Norge siden 2005. Tallene for 2013 viser at 74 barn ble bortført fra Norge, mens 29 barn ble bortført til landet, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi opplever flere saker der barn blir bortført til land som står utenfor Haagkonvensjonen enn tidligere, sier pressekontakt i Utenriksdepartementet (UD), Frode Overland Andersen.

Finner partnere i utlandet

I 14 av sakene der barn er bortført fra Norge har de blitt bortført til land som ikke har underskrevet Haagkonvensjonen.

– Dette er dessverre en konsekvens av utviklingen i samfunnet. Flere finner seg partnere fra andre land, og noen av disse landene har ikke skrevet under på Haagkonvensjonen. Det er et grunnleggende problem at land som ikke er tilsluttet den internasjonale avtalen for barnebortføringssaker ikke har noe juridisk rammeverk for å løse saken, sier Andersen.

42 saker uløst

Ifølge UD blir de fleste bortføringssakene løst raskt, men siden 2005 har 42 av sakene forblitt uløste og pågår fortsatt.