• ULIKE LIV: Da Tove Rutle (66) var fulltidsarbeidende småbarnsmor på 1970-tallet, var lite lagt til rette for å kombinere jobb og barn. Likevel mener hun presset på datteren Kristin (40) og andre moderne mødre er større. FOTO: STIG B. HANSEN/AFTENPOSTEN

Kvinnene som skal klare alt

Forskerne har slitt med å forklare hvorfor kvinners sykefravær har gått til himmels. Nå kommer trippelbyrdehypotesen.