Ved hjelp av en ny målingsmetode har DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, regnet ut verdien av de fire ungdomsprosjektene som støttes av Kronprinsparets fond. Analysen av samfunnsnytten viser en besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner i nåverdi ut ifra deltakere gjennom 2013. Resultatene viser en 70 prosent økning i utdanningseffekt og en 50 prosent økning av ungdom i jobb sammenlignet med mer tradisjonelle tiltak for å fange opp barn og unge som faller utenfor. Kronprins Haakon er imponert over analysen:

— Dette er et utrolig viktig stykke arbeid som er svært motiverende både for Fondet og våre samarbeidsprosjekter. Vi håper en sånn måte å måle samfunnsnytte på kan komme flere til gode. Det har stor verdi å vite mer konkret hvilke resultater arbeidet fører til, sier han til NTB.

Større sjanser

Kronprinsparets Fond samarbeider med Pøbelprosjektet, Kjør for livet, GatekunstAkademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Prosjektene har forskjellig metodikk og faglig opplegg, alle med det mål for øye å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid.

DNV GL har studert effekten av deltakelsen for rundt 950 deltakere i prosjektene i 2013, sammenlignet med tradisjonelle tiltak. De fant at sannsynligheten for at snittdeltakeren oppnår videregående kompetanse eller høyere var 61 prosent, mot 35 prosent sjanse for referansegruppene. Prosjektdeltakerne har videre en 62 prosent sjanse for å få jobb livet gjennom, mens sjansen for referansegruppene er beregnet til 41 prosent.

Verdien av dette er regnet ut ved å se hvor mye samfunnet tjener per krone som investeres. DNV GL har konkludert med at for hver krone man putter inn i prosjektene, får man mest sannsynlig fem kroner igjen. Over et livsløp for deltakerne anslår DNV at dette totalt beløper seg til 2,7 milliarder kroner som samfunnet sparer.

I rett ånd

— Resultatene er meget oppløftende. De viser at samfunnsnytten av de fire prosjektene er veldig stor, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby.

Hun understreker at selv om målingsmetoden gir et bilde av verdien prosjektene har, så kan ikke effektene verdsettes i kroner når det gjelder områder som forbedret livskvalitet, forbedret psykisk helse og sterkere sosiale nettverk.

Undersøkelsen viser at flertallet av ungdommene som deltar i fondets prosjekter opplever en positiv effekt av tiltakene.

Selv om ikke fondet forvaltes direkte av de kongelige er det ingen tvil om at Kronprinsparets fond er i kronprinsparets ånd. De to har engasjert seg sterkt for ungdom i flere år.

I forrige uke holdt kronprinsen blant annet åpningstalen til Outreach Work-konferansen i Oslo og snakket om arbeidet:

— Det dreier seg om ikke å se unge vanskeligstilte som et problem, men om å se hvilke ressurser de har i seg, fastslo han der, ifølge tidsskriftet Rus & samfunn.

Også helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) deltok og understreket betydningen av forebyggende arbeid:

— Vi må gi de unge den hjelpen de trenger. Minst like viktig er det imidlertid å identifisere ungdom i risikosonen på et tidlig stadium, sa Høie.