— På bakgrunn av etterforskningen som er gjennomført etter pågripelsen mandag 24. februar anser Spesialenheten at det fortsatt er skjellig grunn til mistanke om grov korrupsjon. Vi opprettholder derfor siktelsen, sier leder for etterforskningsavdeling Øst i Spesialenheten, Liv Øyen.

Hun sier spesialenheten anser at forlenget fengsling er nødvendig fordi de anser at det er bevisforspillelsesfare. Spesialenheten vil derfor fremme en begjæring om forlenget fengsling for domstolen.

Da den profilerte polititoppen Eirik Jensen ble pågrepet og fengslet for snart fire uker siden, ble han ilagt to uker isolasjon. Isolasjonsperioden ble forlenget i ytterligere to uker, men vil ikke bli forlenget når de fire første fengslingsukene er over.

— Det vil ikke bli begjært forlenget isolasjon. Det vil bli begjært brev- og besøksforbud og at siktede ikke skal ha adgang til aviser og kringkasting. Behovet for varetektsfengsling vil bli vurdert fortløpende, sier Øyen.