Sparebemanning ga kaos

Sparetiltak gjorde at operasjonssentralen til Nordre Buskerud politidistrikt var så dårlig at oppgaveløsing ble «umulig» og politiet «tok beslutninger på sviktende grunnlag».