• Dette setter arbeidet med å reformere politiet langt tilbake.

Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund, mener politidirektør Øystein Mælands avgang kommer på det verst tenkelige tidspunktet for norsk politi.

— Vi beklager denne avgangen på det sterkeste. Vi hadde stor tillit til Mæland, og mente han hadde de rette egenskapene som skulle til for å lede politiet i denne vanskelige tiden, sier Johannessen.

Dårlig tidspunkt

Han sier at avgangen kommer på det verst tenkelige tidspunktet - mens politiet er på vei inn i en stor omstilling som følge av 22. juli-kommisjonens rapport.

— Dette setter arbeidet med å reformere politiet langt tilbake. Vi mister en dyktig politidirektør på et tidspunkt det passer dårlig med ledelsesvakuum på toppen. Nå får vi en midlertidig politidirektør mens vi venter på at en ny blir ansatt, og det kan ta tid. Samtidig haster det med å ta tak i de utfordringene kommisjonen peker på, forteller Johannessen.

Manglet tillit

Allerede før Mæland trakk seg sa Johannessen at Faremo gjorde det vanskelig for politidirektøren når ikke den politiske ledelsen i regjeringen kunne gi ham uforbeholden støtte i arbeidet med å reformere politiet.

Torsdag kveld erklærte justisminister Grete Faremo seg inhabil i saker som dreide seg om Mælands tjenesteforhold, og statsminister Jens Stoltenberg har også tidligere erklært seg inhabil.

— Habilitetsspørsmålet gjorde dette enda mer håpløst, og det er et politisk ansvar at det har blitt slik, sier Johannessen.