— Et flertall på ni medlemmer av Bioteknologirådet mener tilbudet om assistert befruktning fortsatt bør begrenses til par som er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold, slik at barna får to foreldre. Barn som fødes av enslige mødre etter assistert befruktning vil være i en mer utsatt posisjon dersom mor blir ute av stand til å ivareta omsorgen, sier Kristin Halvorsen, leder for Bioteknologirådet.