Undersøkelsen er gjennomført av studentavisen Universitas i samarbeid med NSO, og selv om prosentandelen totalt sett ikke er veldig høy, er NSO overrasket over omfanget, skriver VG.

— Jeg er overrasket over omfanget. Undersøkelsen viser at veldig mange bruker prestasjonsfremmende midler, og det er rimelig å anta at det er på grunn av en presset studiesituasjon, mener NSO-leder Ola Rydje.

Medikamentet Ritalin er det mest utbredte legemiddelet som misbrukes ifølge undersøkelsen. Opprinnelig er dette en medisin som brukes for å gjøre personer med ADHD mer rolige, men på dem som er friske har medikamentet motsatt effekt. Også legemidler ment for Alzheimers, betablokkere samt de ulovlige narkotiske stoffene kokain og amfetamin, er blant de stoffene som studenter oppgir at de bruker.

Statens legemiddelverk deler NSO-lederens bekymring.

— Dette er tall som overrasker meg, og jeg lurer veldig på hvor de får tak i disse medisinene. Jeg tviler på at norske leger skriver ut dette til studenter med begrunnelsen at de skal bruke det til studieprestasjon, sier Madsen.