Siden 2005 er til sammen 438 barn blitt bortført fra Norge til utlandet, og 42 av sakene er fortsatt uløste og etterforskningen pågår fortsatt, skriver Aftenposten.

Tallene er hentet fra Justis— og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Etterforskningen av 22 saker fra fjorårets pågikk fortsatt ved årsskiftet. Det var totalt 50 slike saker, med 74 bortførte barn, i fjor.

I 2012 ble 40 barn bortført og ført ut av landet i til sammen 27 saker. Bortsett fra rekordåret 2013 er 2010 toppåret de siste ni årene med til sammen 64 bortførte barn fordelt på 43 saker.

Ettersom statistikken kun viser saker hvor de to departementene har vært involvert, kan det være flere bortføringssaker enn de som er registrert. (©NTB)