• STATSRÅD: Høyres Ine Marie Eriksen Søreide (36) ledet utenriks- og forsvarskomiteen 2005- 2009, og blir nå ny forsvarsminister.

Høyres Ine Marie Eriksen Søreide blir forsvarsminister

Ine Marie Eriksen Søreide (37) blir forsvarsminister, etter det Aftenposten erfarer.