De nyeste marinefregattene, som ble levert fra Spania og som har vært mye omdiskutert, skal ha helikoptre om bord for å være mest mulig effektive. Og selv om fregattene ikke er kampdyktige, insisterer Forsvaret på å få levert helikoptrene, skriver Aftenposten.

— Vi kjøper inn for fem fartøyer. For å ha tilstrekkelig antall helikoptre tilgjengelig, må vi sette av noen til opplæring. Noen vil alltid være til vedlikehold, sier presseoffiser i Sjøforsvaret, Nils Kristian Haugen.

Til sammen skal Forsvaret ha 14 helikoptre som er ment å fungere sammen med fregattene, men bare tre er levert så langt fra den italienske leverandøren. Ingen av disse er ennå plassert om bord i skipene.

Forsvaret tror at det første av helikoptrene kan være om bord i en av fregattene tidligst i 2015. Da er det tolv år siden helikoptrene, som har en anslått pris på mellom 5 og 6 milliarder kroner, ble bestilt.