Solberg ble informert om at det kunne komme en forespørsel til Norge om å ta imot og destruere Syrias kjemiske våpen fredag kveld.

– Vi har alle et ansvar, men om Norge skal ta ansvar for destruering på norsk jord, er det ikke tatt stilling til, sa Solberg på en pressekonferanse på Sundvollen lørdag.

Hun vil ikke ta stilling til spørsmålet og sier ressurser som Norge kan sette inn i oppgaven, må kartlegges.

Ine Eriksen Søreide (H), som kan bli Norges nye utenriksminister, sier til NRK at forespørselen er gått til mange land som en direkte oppfølging av Sikkerhetsrådets vedtak om at kjemiske våpen i Syria skal destrueres.