Pressestøtten skal endres fra 1. januar slik at den gis uavhengig av om avisene utgis på papir eller digitalt. Det er halvannet år siden regjeringen presenterte modellen. Tajik opplyser til Klassekampen at arbeidet er i rute.

Høyre gleder seg

— Vi er allerede inne i en digital brytningstid. Da er det et paradoks å ha en pressestøtte som regelrett motvirker utviklingen. Det må være opp til den enkelte redaksjon hvordan man satser på det digitale området, men pressestøtten skal i alle fall ikke være et hinder, sier Tajik.

Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommessen gleder seg over at Tajiks arbeid er i rute. Han varsler at Høyre kommer til å lose reformen i havn hvis de borgerlige vinner valget.

— Vi mener en plattformnøytral pressestøtte er et fremskritt, sier Thommessen.

Skeptisk

Samtidig er det fra før kjent at Høyre ønsker å kutte pressestøtten med 100 millioner kroner. Fremskrittspartiet ønsker på sin side å redusere pressestøtten med 180 millioner kroner og på sikt avskaffe hele ordningen. Tajik er glad for Thommessens støtte, men er samtidig skeptisk til at Høyre ønsker kutt.

— Jeg er glad for å høre at Olemic Thommessen vil se denne omleggingen igjennom. Men det hjelper fint lite når han samtidig vil kutte pressestøtten med 100 millioner kroner. Man blir sittende igjen med en ny modell, men med færre penger å fordele, sier Tajik.