Den nye spesialstyrken, som får navnet HRS nord, blir hærens andre helprofesjonelle styrke utenom spesialenhetene, skriver Dagbladet.

— HRS nord er et svar på behovet for en økt profesjonalisering i Forsvaret. Operasjonene soldatene skal delta i, blir mer krevende og komplekse. Våpensystemene blir mer komplekse. Vi er avhengig av at flere står lenger i jobben, enn det vi har hatt til nå, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til avisen.

Hun mener etableringen av en slik styrke vil gi Forsvaret økt kapasitet til å delta i internasjonale operasjoner i tillegg til å styrke beredskapen nasjonalt.

Den nye proffstyrken vil bestå av rundt 700 soldater og ha hovedbase på Setermoen i Troms. Etter planen skal den være operativ i 2017.