— Eksportmarkedene for norske varer er i krise. Med investeringstørke i fastlandsøkonomien, trenger norske bedrifter insentiver til å investere og vokse, ikke at pengene går med til utgiftsvekst i offentlig sektor, sier NHOs fungerende administrerende direktør Petter Haas Brubakk.

— Nå som Statens pensjonsfond har blitt så stort, er handlingsregelen blitt romslig, og det er derfor bra at bruken av oljepenger holdes godt under handlingsregelens grense på 4 prosent. Det er nå viktig å unngå høyere rente som vil skade bedriftene som konkurrerer med utlandet, sier han.

NHO er ellers glad for at Nasjonal transportplan mer enn oppfylles i kroner med budsjettet.

— Men like viktig som bevilgninger er evne til gjennomføring. Det er avgjørende med rask framdrift slik at vi kan realisere viktige prosjekter som jernbanetriangelet Intercity, godsterminalen på Alnabru og viktige hovedveier som E6, E18 og E39, sier Brubakk.