Ifølge VG skal flere hundre vernepliktige soldater som skal i operativ tjeneste om få uker fortsatt stå uten sikkerhetsklareringen de trenger for å begynne i tjenesten.

— Det er et voksende problem at klareringene tar for lang tid, sier Forsvarets hovedverneombud Eivind Røvde Solberg.

Eirik Østby, som er landstillitsvalgt i Tillitsmannsordningen i Forsvaret, mener situasjonen er kritisk.

— Det fører til at flere avdelinger sliter med underbemanning. Og det fører til at andre soldater må jobbe dobbelt, sier han.

Det er ikke bare de vernepliktige soldatene som opplever lang behandlingstid. Ifølge rutinene skal alle ansatte i Forsvaret sikkerhetsklareres jevnlig med noen års mellomrom. Bare i løpet av det siste året har behandlingstiden for slike re-klareringer fordoblet seg.

— For ett år siden tok det om lag tre måneder fra man leverte papirene og til re-klareringen var på plass. Nå opererer Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) med om lag seks måneders behandlingstid, sier Solberg.

Pressetalsmann i Forsvaret, oberst Dag Rist Aamoth, sier at FSA til enhver tid har rundt 3.000 klareringssaker til behandling.

— Av ulike årsaker kan enkelte saker ta svært lang tid. En arbeidsgruppe skal derfor se på håndteringen av klareringssakene nå, sier Aamoth.