— Den forrige regjeringen har ikke overholdt sin opplysningsplikt overfor Stortinget. Jeg mener at det er så alvorlig at det bør ses på av kontrollkomiteen, sier Høyres justispolitiske talsmann, Anders Werp, til NRK.

Politikerne har i nærmere ti år planlagt å samle beredskapstroppen, helikoptertjenesten og hundetjenesten med bombegruppa på ett sted. Før jul i fjor ble det kjent at beredskapssenteret trenger nesten dobbelt så stort areal enn man tidligere hadde planlagt for. Men ifølge en artikkel i fagbladet Politiforum ble Justisdepartementet informert om dette allerede i mars 2013.

Grete Faremo, som da var justisminister i den rødgrønne regjeringen, bekrefter at de fikk denne informasjonen fra Politidirektoratet, men at de fikk motstridende meldinger fra dem som jobbet med prosjektet. Hun avviser at hun brøt opplysningsplikten.

Det er fortsatt uklart hvor beredskapssenteret skal ligge eller når det kommer til å bygges.