Pengene skulle gå til etableringen av en egen sikkerhets— og adgangskontroll i bygningen som våren 2012 huset rettssaken mot Anders Behring Breivik. Dermed kan hvem som helst fortsatt komme seg uhindret inn i bygningen, skriver VG.

— Dette er et sårbart sted med stor spenning og potensial for alvorlige konflikter. Jeg forstår ikke at de tør å la være å gjøre de bygningsmessige endringene som er nødvendige for å sikre bygningen, sier tidligere nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Aps Jan Bøhler.

Han har engasjert seg sterkt for å sikre Oslo tinghus med metalldetektorer og gjennomlysning av bagasje slik at ingen kan ta med seg skytevåpen eller kniver inn i rettslokalene.

Også tingrettens leder, sorenskriver Geir Engebretsen, er overrasket og skuffet over at det ikke foreligger planer om å skjerpe sikkerheten.

— Planleggingen av sikkerhetstiltakene var en helt nødvendig oppfølging av et behov som ble tydeliggjort etter 22. juli-hendelsene. Tinghuset er i dag helt åpent, og det er behov for å øke sikkerheten av hensyn til alle som har et ærend i tinghuset, sier han.