Bygdefolk gjer opprør mot biskopen

Tysnesingar trugar med å melda seg ut av Statskyrkja i protest, etter at biskopen har sagt nei til gravferder frå bedehus.