Samtidig vil partiet sette et tak på 2 prosent for offentlig bruk av oljepenger.

Mens Høyres nestleder Jan Tore Sanner ser positivt på Frps landsmøtevedtak denne helgen, sier ledende økonomer til NTB at forslaget bare er en omvei til å bruke mer oljepenger enn handlingsregelen tilsier. De peker samtidig på at dette skjer på et tidspunkt da Norges Bank klart har sagt fra til regjeringen at den forventede realavkastningen i fondet ligger rundt 3 prosent og ikke 4 prosent slik handlingsregelen forutsetter.

Komplisert, uklart og meningsløst er betegnelser som sitter løst hos fagfolk som likevel har merket seg at Frp for første gang tar ordet prioritering inn i sitt vokabular.

Investeringer koster

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets sier det i prinsippet kan være mulig å dele statsbudsjettet inn i poster for forbruk og investeringer, men han forstår ikke hvilken hensikt det skulle ha.

— Investeringer må også finansieres, og i noen tilfeller kan det kanskje være hensiktsmessig å benytte den vanlige avskrivningsmetoden over et visst antall år. Det fundamentale er imidlertid at de penger vi bruker nå, kan vi ikke bruke en gang til. Oljeformuen skal benyttes til å betale fremtidige pensjoner. Det vi kan diskutere er om vi heller skulle bruke 3 enn 4 prosent slik Norges Bank mener, men da er vi over i politikkens verden, sier Dørum.

En omvei

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities synes ikke det har noe for seg å lage et skille mellom bruk av oljepenger til investeringer og forbruk.

— Å sette et slags tak på 2 prosent til offentlig forbruk vil i praksis være umulig fordi det ikke lar seg gjøre å sette et skille som det kan være enighet om. Hva er forskning, utdanning, helse og barnehager for den saks skyld. Er det forbruk eller investering? spør han.

Andreassen er dessuten redd for at et mer løssluppent forhold til investeringer lett fører til feilinvesteringer.

— Det er ikke primært inflasjonseffekten jeg er redd for ved Frps pengebruk, det er like meget faren for feilinvesteringer. Systemet som nå er foreslått virker som en omvei til å få tak i mer penger nå, sier sjeføkonomen.

Til pensjoner

Heller ikke sjefanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets forstår hensikten med å dele inn bruken av oljepenger i investeringer og forbruk.

— Investeringer må betales. Det man kan variere er avskrivningstiden. Ideen bak oljefondet og handlingsregelen er at vi skal avsette midler til fremtidige generasjoner. Tekniske endringer i budsjettering for å omgå handlingsregelen får ingen annen effekt enn at det blir mindre penger igjen i fondet, sier Bruce.

Han minner om at hele tankegangen bak handlingsregelen og oljefondet er at vi ikke skal bruke opp alle pengene nå, men la storparten av oljeformuen overføres til finansiell formue til glede for kommende generasjoner.

— Frp-forslaget vil ikke bidra til det, sier Bruce

Tar kritikken med stor ro

Stortingsrepresentant Ketil Solvik Olsen, som er arkitekten bak Frps nye handlingsregel, sier til NTB at han tar kritikken fra økonomene med stor ro.

— Frp legger vekt på at neste generasjon skal arve mer enn penger investert i utlandet. Veier, jernbane og annen infrastruktur har også en verdi og varer i lang tid. Pengene brukes ikke opp, de investeres i realverdier. Økonomene er mer opptatt av å bringe videre finanspapirer, sier Solvik-Olsen.

Han mener det er besynderlig at økonomer kritiserer Frp for å ville bruke mer oljepenger til samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer, men forholder seg tause når regjeringen bruker ekstra oljepenger til vindmøller og oljeutvinning.

— Hvor var DNBs sjeføkonom da banken hans ble tilført fem milliarder oljekroner utenfor handlingsregelen, spør Solvik-Olsen.