Grande ber nå om en redegjørelse «i åpent storting, eller i lukkede møter», etter at Aftenposten avslørte at det finnes overvåkings— og avlyttingsutstyr ved flesteparten av stedene i Oslo der maktpersoner innen politikk, økonomi og næringsliv har sine arbeidsplasser.

— Dette er skremmende, særlig omfanget Aftenposten dokumenterer. Det ser ut til å være en veldig sterk systematikk og målrettethet, som ikke nødvendigvis handler om en enkeltsak eller én situasjon, og det er bekymringsfullt, sier Grande til NTB.

Hun krever nå at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gir «gode svar» på hvorvidt dette er kjent og en redegjørelse for hvilke mottiltak som settes inn. Hun vil ikke nå kritisere at PST mener det ikke er noen vits i å «løpe rundt for å finne selve utstyret».

— Vi må ikke bli så opptatt av fremmedkrigere at vi glemmer de hemmelige tjenestenes tradisjonelle oppgaver, sier hun og legger til at hun forventer at sikkerhetstjenesten «kjemper for at politikerne fortsatt kan snakke på åpne mobillinjer».