Advokat Larsen bekreftet overfor NTB at hennes prosedyre tirsdag trolig var tøff å utstå for den 17 år gamle jenten på bakerste benk i rettssal 9 i tinghuset på Hamar. I fire uker har juryen i Eidsivating lagmannsrett fått høre om hvordan jenten skal ha kommet fra svært vanskelig familieforhold, påstander om hvordan hun har spilt voksne ut mot hverandre og at hun ifølge Rune Øygard «kunne snakke jorden flat».

Forsvareren til den tidligere ordføreren mener at hvis en person er villig til å lyve om «viktige forhold» ved en anledning, er hun også villig til å gjøre det ved andre.

— Jeg skal ikke stå her og si at jenten lyver, men jeg skal vise dere noen tegn på at det kanskje er sånn det henger sammen. Dere må tørre å kjenne på at det dere har hørt henne forklare kanskje ikke er sant, sa Larsen i sin prosedyre.

Det er ventet at juryen skal trekke seg tilbake onsdag formiddag og ikke komme tilbake til rettssalen før de har funnet svaret på skyldspørsmålet.

- Skjønner at det er tøft

Når retten er kommet til veis ende, kan man fastslå at det ikke er lagt frem beviser for juryen for at Rune Øygard har begått seksuelle overgrep mot jenten i perioden fra hun var 13 til 15 år gammel, ifølge Larsen. Derfor må jurymedlemmene svare nei på spørsmålene om skyld etter begge tiltalens punkter, konkluderte hun.

Forsvareren oppsummerte en lang liste av anklagemomenter - bestående av hendelser fra før jenten var tolv år gammel fram til i dag, hvor hun skal ha manipulert og løyet - med å presisere at juryen ikke trenger å si at jenten lyver. Det holder hvis den «ikke kan utelukke at hun ikke snakker sant», ifølge Larsen. Da er det rimelig tvil, og den må føre til frikjennelse.

— Da saken gikk for tingretten anbefalte jeg henne ikke å være til stede under prosedyren. Det er en tøff jobb og jeg kan forstå at hun føler dette som et angrep på sin person. Men jeg kan ikke ta sånne hensyn når jeg står der. Jeg har en klients liv å ta hensyn til, sa Larsen til NTB etter at rettsdagen var over tirsdag.

Mener forsvaret tåkelegger

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter hadde ikke uventet diametralt motsatt oppfatning av bevisbildet generelt, og jentens troverdighet spesielt. Hun har forklart seg detaljert og konsistent fra første stund, og det gir henne svært høy grad av troverdighet, poengterte han.

Flere ganger sa han rett ut til juryen at de aller fleste av vitnene Øygard har ført er irrelevante for de sentrale spørsmålene i saken.

Det har vært lagt opp til en bred bevisføring fra forsvarers side, slik at det kan synes som om det fornærmedes troverdighet står til prøve her. Men sånn er det ikke, sa Klundseter.

Han framholdt at forsvarernes vitneførsel best er egnet til å tåkelegge hva saken egentlig handler om - seksuelle overgrep. Der har jentens forklaring betydelig bevisverdi, mener han. Og den underbygges av den meget omfattende kontakten mellom Øygard og jenten på SMS og Skype, som aktor mener også inneholder en rekke henvisninger til seksuell aktivitet.

— Summen av det vi har både fra Skype og SMS, som i denne runde stammer fra et langt større tidsrom i tingretten, mener jeg dokumenterer at det har vært seksuell aktivitet, sier han til NTB.