— Vi mener at saken er for dårlig opplyst. Det gjelder både konsekvenser, kostnader og alternativer, og dette er svært problematisk, sier komitéleder Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Høyres, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis representanter i utenriks- og forsvarskomiteen besluttet onsdag ettermiddag å be Stortingets presidentskap om å utsette behandlingen av sammenslåingen av spesialstyrkene.

— Sier presidentskapet ja, blir det opp til neste storting å behandle saken, sier Eriksen Søreide.

Hvis ikke, går saken til ordinær behandling i Stortinget før sommeren, og da har ikke Høyre tatt stilling til hva partiet vil stemme, opplyser hun.

Snorre Valen (SV) tilhører mindretallet i komiteen.

— Vi mener at saken er godt nok opplyst, Komiteen har hatt høring, og vi har vært på befaring. Jeg registrerer at Høyre – etter at den vanskelige varslersaken dukket opp – mener at saken er for dårlig opplyst, sier Valen.

Han understreker at varslersaken er alvorlig, men at det som er kommet fram, ikke rokker ved spørsmålet om komiteen har nok kunnskap eller ikke til å avgjøre spørsmålet om lokalisering og organisering av spesialstyrkene.