— I Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark er det ingen ny vannføringsøkning av betydning. Det har allerede kulminert, opplyser NVE.

Vannføringen i Numedalslågen er på vei ned. Det samme er vannføringen i Hallingdalselva, Snarumselva og Begna. Drammenselva er flomstor, men utviklingen i Hallingdalsvassdraget er gunstig for situasjonen her, opplyser NVE.

Stiger i innsjøene

I Ådalselva mellom Sperillen og Hønefoss er det nå 50-årsflom, og NVE regner med at vannføringen snart vil begynne å minke.

Gudbrandsdalslågen kulminerte fredag ettermiddag. Det samme gjorde Glomma frem til Vorma lørdag morgen.

I innsjøene er situasjonen en annen. Vannstanden i Øyeren var tidlig lørdag ettermiddag på 102,6 meter over havet og stigende. I Mjøsa var vannstanden på 124 meter over havet, og den er ventet å stige opp mot 124,6 meter mot slutten av måneden. Vannstanden i Sperillen er 152,8 meter over havet og i ferd med å stabilisere seg. Mjøsa ventes å stige 60-70 cm, mens vannstanden i Øyeren vil bli nærmere én meter høyere enn den var lørdag formiddag. Det er over flommålet i 2011, men godt under flommen fra 1995, ifølge Aftenposten.

I Randsfjorden er vannstanden på 134,8 meter over havet, og den er ventet å stige opp mot 135 meter. I Tyrifjorden er vannstanden lørdag på 64,3 meter over havet og stigende til begynnelsen av neste uke.

Togstans

Flommen har rasert jernbanen på flere viktige strekninger. Dovrebanen er ikke ventet åpnet igjen på flere dager, ifølge Jernbaneverket.

Dovrebanen er jernbanestrekningen som er verst rammet av årets flom. Strekningen Eidsvoll-Hamar er stengt på grunn av ras og utglidninger ved Espa, ifølge Jernbaneverket. Denne strekningen er forventet åpnet igjen søndag.

På strekningen Hamar-Lillehammer trengs det reparasjoner ni steder. Jernbaneverket regner med å være ferdig med arbeidet i begynnelsen av neste uke.

Mellom Lillehammer og Dombås er det hele 39 delstrekninger som er glidd ut/ødelagt av vannmassene. Jernbaneverket opplyser at det er høyst usikkert når dette arbeidet kan være ferdig, og våget lørdag ikke å gi noen prognose.

På Rørosbanen er det stengt mellom Koppang og Elverum på grunn av ødeleggelser som skyldes flommen. Det ventes at denne strekningen åpnes igjen mandag. Solørbanen er stengt på grunn av høy vannføring i Glomma, men på denne banen går det bare godstog, strekningen ble stengt for persontrafikk tidlig på 1990-tallet.