• VILLE FJERNE HELE TILSKUDDET: Kunnskapsdepartementet ville høsten 2012 fjerne hele støtten til Studiesenteret.no, en organisasjon som jobber med å tilrettelegge og formidle studietilbud fra høyere utdanning til distriktene. Men de rødgrønne i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fant nok en gang to friske millioner. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, SCANPIX

Kuttene det aldri blir noe av

I årevis har staten prøvd å kutte støtten til et studiesenter de mener ikke bidrar til faglig utvikling. Hver gang stanser rødgrønne stortingspolitikere sin egen regjerings planer.