Audun Lysbakkens avgang som barne-, likestillings— og inkluderingsminister har skapt et ras av spekulasjoner om hvem som skal overta hvilket departement og når det store statsrådsskiftet skal gjennomføres.

Det mest sannsynlige scenariet kan skisseres på følgende måte: Forskningsminister Tora Aasland tar avskjed og Kristin Halvorsen overtar hele kunnskapsfeltet. Samtidig fritas Erik Solheim for miljøpolitikken for fullt å kunne konsentrere seg om jobben som utviklingsminister.

Dette åpner for utnevnelsen av to nye SV-statsråder - kanskje allerede denne uka. Nyvalgt nestleder Inga Marte Thorkildsen trekkes fram av NTBs kilder som det soleklare førstevalget.

Solhjell forbigås?

Samtidig nyanseres bildet av at den andre statsråden nødvendigvis blir hetende Bård Vegar Solhjell. Flere holder en knapp på Heikki Holmås i stedet, ikke minst fordi SV må bygge opp partiorganisasjonen sin fram mot valget til neste år. Da er det problematisk å ha begge nestlederne bundet opp som statsråder - og som tidligere partisekretær er dette en oppgave som sies å passe utmerket for Solhjell.

At han allerede har fått forsøke seg som statsråd, kan være en annen grunn til å foretrekke Holmås.

Videre kan SV ønske å belønne Holmås for å ha bidratt til å slå ring om Lysbakken da det stormet som verst i forrige uke.

Selv om han kanskje får den viktige jobben med å bygge opp partiet sammen med nyvalgt leder Audun Lysbakken, må denne løsningen betraktes som en forbigåelse av Solhjell.

Bedre blir det ikke av at han sannsynligvis mister vervet som parlamentarisk leder. Kilder NTB har snakket med, anser det som sikkert at denne posten blir besatt av Audun Lysbakken.

Uaktet alle spekulasjoner, tyder lite på at den nye statsrådskabalen ligger klar på bakrommet. Det gikk svært fort i svingene i SV i forrige uke, og i helgen bar det rett fra landsmøte til budsjettkonferanse på Jevnaker for de nye partitoppene.

Endringer på fredag

Men selv om tiden har vært knapp, regner flere med at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) allerede etter statsråd på fredag vil kunngjøre endringer i regjeringens sammensetning. Og om han ønsker å åpne for en større rokering, er det kanskje anledningen for dette nå. Skulle dette skje — at partiene skifter departementer og at departementenes ansvarsområder fastsettes på nytt - er det i så fall første gang at de rødgrønne gjør dette midt i en stortingsperiode.

Om SV beholder styringen med saksområdene som partiet bestyrer i dag, er usikkerheten spesielt stor om hvem som blir sittende hvor. NTBs kilder anfører at alle de tre heteste kandidatene like gjerne kan beskikkes som leder av Miljøverndepartementet som av det utskjelte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Dessuten er det jo ikke sikkert at SV gir avløsning til Tora Aasland heller, en nødvendig faktor for å få inn to nye navn, dersom det forutsettes at Solheim og Halvorsen blir sittende.

— Jeg mener jeg gjør en viktig jobb og er veldig innstilt på å bli med videre, sier Aasland selv til Stavanger Aftenblad.