Målet til Mattilsynet er å komme i gang med matvaretesting i den nye prøvetakingsplanen 1. mars.

— For å få et best mulig grunnlag for å vurdere hvordan situasjonen er på det norske markedet, har vi valgt å ta dobbelt så mange prøver som EU anbefaler, 100 og ikke 50, sier Randi Edvardsen i Mattilsynet.

Metoden som både Norge og Island nå skal benytte, er den samme som EUs referanselaboratorium har anbefalt. DNA-analyser skal tas av både ferdigmat og såkalte sammensatte produkter.