Elevorganisasjonen truet i august med søksmål mot staten for bruk av narkotikahunder, og nå har Justisdepartementet i et brev svart at ordningen midlertidig skal stoppes, melder NRK.

«I påvente av konklusjonene fra evalueringen har imidlertid departementet bedt om at bruk av hund i politiets rusforebyggende arbeid i den videregående skole ikke gjennomføres ved at hunden søker på elever eller deres eiendeler», heter det i brevet.

Politiet har hatt anledning til å bruke narkotikahunder på videregående skoler der elevene og de foresatte har skrevet under på en erklæring der de godtar forebyggende politibesøk minst en gang i året. Elever som ikke vil delta i ordningen, har kunnet gå ut av klasserommet ved slike undersøkelser.

Dette har flere elevorganisasjoner reagert kraftig på, da de mener ordningen er lovstridig og krenkende og at den stigmatiserer elever som ikke vil være med.

Justisdepartementets avgjørelse faller derfor i god jord hos Elevorganisasjonen.

— Jeg er fornøyd med at det blir en midlertidig stans. Det er klart. Men det er likevel bekymringsverdig at vi har måttet gå så langt som et prosessvarsel til Justisdepartementet for å finne ut om dette er lov eller ikke, når vi mener det helt klart er ulovlig, sier leder Liv Andrea Holm Eide i Elevorganisasjonen.