Da gruppen kom til Elkjøp i Molde ble de tre — to menn og en kvinne - pågrepet. De er mistenkt for over 14 grove tyverier, knapt fire måneder etter at de kom til Norge for å søke asyl, skriver Aftenposten.

Expert-, Lefdal-, og Elkjøp-forretninger over hele landet har fått besøk av gruppen, som spesialiserte seg på bærbare PC-er, nettbrett, mobiler og kosmetikk.

— Saken er nå overført til Sør-Trøndelag politidistrikt, sier kommunikasjonsrådgiver Hege Marie Vikaune i politiet i Sør-Trøndelag.

Gruppen var opprinnelig på fire, men en mann ble arrestert i Oslo i juli.

Reiseruten viser hvordan de kriminelle asylsøkerne utnyttet svakhetene i det norske politiet, som er delt opp i 27 politidistrikter. Hvert av tyveriene dreide seg om relativt små verdier. Ved å forflytte seg fra distrikt til distrikt, økte mulighetene for å gå under politiets radar.

Norsk politi fører ikke statistikk over hvor mange av dem de pågriper som er asylsøkere. Men i det politikilder selv beskriver som et konservativt anslag, regner de med at rundt 1 prosent av personene som årlig søker asyl i Norge er organisert i kriminelle nettverk. I fjor kom det nesten 10.000 asylsøkere til Norge. Dette tallet er ventet å øke noe i år.

Til og med 31. juli i år har Utlendingsdirektoratet behandlet 51 asylsøknader fra personer fra Georgia. Ingen har fått opphold i Norge.