• OPPGITT: Silje Kjørstad Digernes (i midten) mener det er skadelig for skolen at politikerne snakker ned kvaliteten på lærerne. - De elevene som klarer seg godt, har foreldre som har en god holdning til skolen. Det er viktig, sier hun. Her sammen med Anne Nikoline Bakkebø og Thorstein Ingebrigtsen. FOTO: Ørjan Deisz

Vil ikke godta dårlig-stempel

Lærere mener at politikerne skaper forakt mot skolen i valgkampen.