Krigsveteraner mangler bolig

Norske soldater som har tjenestegjort i utlandet, dukker opp i statistikken over bostedsløse.