— Poenget er ikke å øke statens inntekter fra bil, men å få fart i utskiftingen av en altfor gammel og forurensende bilpark i Norge, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Han viser til at gjennomsnittlig levealder for biler i Norge er 19 år, mens den i EU er 14 år.

«Fart i utskiftingen»

— Vi må få fart i utskiftingen av gamle biler. Da er det beste tiltaket å gjøre det gunstig å kjøpe bil, men dyrere å bruke dem som forurenser mest, mener Hareide.

Hvor mye dyrere han mener at bensin og diesel bør bli, ønsker han ikke å tallfeste.

Frp: Lover ikke lavere pris

Frp mener norske bilister betaler nok i avgifter som de gjør, men lover likevel ikke lavere bensinpris om de kommer til makten.

— Hvis vi får til en halvering av engangsavgiftene, så ser jeg ikke bort fra at det kan være riktig å holde drivstoffavgiftene på dagens nivå, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

Han er i prinsippet enig i å vri avgiftstrykket fra kjøp til forbruk, men advarer samtidig mot å gjøre nye biler for billige.

— Vi må nok holde litt igjen på avgiftskuttene slik at ikke bruktbilbransjen går konkurs og de som nettopp har kjøpt ny bil får altfor store verdifall, sier Hoksrud.