Meldingene ble lest opp i retten under utspørringen til statsadvokat Thorbjørn Klundseter tirsdag. De er funnet og rekonstruert i forbindelse de siste undersøkelsene Kripos har gjort av telefonene i saken.

Meldingene synes å underbygge påstandene til den nå 17 år gamle jenten om at hun hadde et kjæresteforhold til Øygard — og at forholdet hadde et seksuelt innhold.

— Meldingene er i tråd med det vi allerede vet er hennes syn på dette, men Øygard kan ikke stilles til ansvar for tekstmeldinger han mottar, sa advokat Mette Yvonne Larsen etter at retten var hevet tirsdag ettermiddag,

« ... Jeg er mer enn forelsket i deg. Alderen har ikke noe å si. Alt er så perfekt og fint, både inni meg og utenpå ...», heter det i den ene av de to meldingene.

Jenten bekreftet at meldingene var sendt til mobilnummeret til Rune Øygard, men kunne ikke huske de konkrete meldingene. Kripos har ikke klart å tidfeste når meldingene ble sendt.

— Det var mange sånne meldinger sa hun i retten, tydelig preget av at hun nettopp hadde fått lest opp sine innerste og hemmeligste følelser for åpen rett.

«Ut og inn»

Aktor Thorbjørn Klundseter bet seg spesielt merke til formuleringen «ut og inn» i den andre tekstmeldingen, og lurte på hva dette betød i kommunikasjonen mellom henne og Øygard.

Formuleringen går nemlig igjen også et annet sted i kommunikasjonen dem imellom, de sterkt seksualiserte Skype-samtalene. Formuleringen kan ikke være annet enn referanser til seksuell aktivitet, mente tingretten i forrige rettsrunde.

«Ut fra sammenhengen og måten tiltalte bruker uttrykket på, underbygger det etter rettens skjønn at det var et seksuelt forhold mellom tiltalte og fornærmede og at det omfattet samleier», skrev tingrettsdommen Torunn Kvisberg.

I lagmannsretten tirsdag klarte ikke den nå 17 år gamle jenten å besvare Klundseters spørsmål, men ble sittende taus.

— En talende taushet, konkluderte bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal overfor NTB etter rettsdagens slutt.

Hun vil ikke utdype hva klienten hennes kan ha ment med denne formuleringen, men bekrefter at hun mener tingretten trakk en logisk slutning da den mente at den åpenbart handler om seksuell aktivitet.

Toppløsbildet

Meldingene er bare to av flere som er funnet under de nye undersøkelsene av telefonene. Klundseter har trolig mer dokumentasjon til retten, men vil vente på vitneprovene til politioverbetjent Bjørn Bjørnstad og senioringeniør Olav Tolo i Kripos neste uke. De skal etter planen gjennomgå både metodikk og funn de har gjort i de til sammen ni telefonene i bevismaterialet torsdag.

Det er imidlertid helt på det rene at politiet, tross store anstrengelser, ikke har klart å finne toppløsbildet Øygard skal ha tatt av jenten mens hun satt på fanget hans.

På grunn av flere uforutsette problemstillinger er retten rundt en halv dag forsinket. Derfor får advokat Larsen først begynne sin utspørring av jenten onsdag formiddag, mens Øygard trolig vil komme i gang etter lunsj.

Øygard har gitt uttrykk for at han vil forholde seg annerledes til Skype-loggene nå enn i tingretten, da unnskyldninger og bortforklaringer bidro til at retten festet liten lit til resten av forklaringen hans