— Norge har lenge skjønt at en nasjons stabilitet avhenger av befolkningens velferd, sa Clinton da hun talte på en helsekonferanse i Oslo rådhus fredag.

Norge lover å gi 500 millioner kroner til initiativet Saving Mothers, Giving Life, som Clinton lanserte fredag. USA bidrar selv med 75 millioner dollar, tilsvarende 460 millioner kroner.

Under en pressekonferanse etter helsekonferansen sa Clinton at hun hadde hatt meget konstruktive samtaler både utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og statsminister Jens Stoltenberg (Ap) tidligere på dagen.

Hun sa videre at mye av hensikten med hennes besøk er å takke Norge for den innsats landet gjør på en rekke områder der også USA er engasjert.

— I USA setter vi stor pris på det arbeidet Norge gjør for å bedre helsesituasjonen i mange land i verden, sa Clinton.

— Uansett hvilket området vi samarbeider om, være det fred og sikkerhet eller menneskerettigheter og utvikling, så vet vi at vi kan jobbe med, stole på og gjøre fremskritt med nordmennene, understreket hun.

Sin egen fødsel

Under helsekonferansen trakk hun frem sin egen opplevelse av å bli mor. Hun husket tilbake til den kalde februarkvelden i 1980 da hun fikk datteren Chelsea og hvordan det ville vært om hun den gang ikke hadde kunnet stole på at sykehuset var åpent og at leger og jordmødre var på jobb.

— Men dette er noe kvinner over hele verden opplever hver eneste dag. Så vi må få opp tempoet på vår innsats for å redde mødre ved fødsel, sa Clinton.

Utenriksministeren snakket engasjert om hvordan mødrehelse kan ses i et mye bredere perspektiv. Ikke minst bør flere land oppdage de økonomiske gevinstene ved at mødre kan føde trygt og barna overlever. Det gir kvinner mulighet til å delta i samfunnet, noe som fører til betydelig økonomisk fremgang.

Ned på lokalt nivå

Helseminister Haja Zainab Bangura fra Sierra Leone fortalte panelet hvordan utbredelsen av mobiltelefoner har revolusjonert helsevesenet i hennes hjemland. Videre fortalte hun om at 1.700 kvinner er satt i sving til å sjekke at helsestasjonene i Sierra Leone er i god stand, og melde fra hvis det er problemer. Slike initiativ satte Clinton pris på.

— Vi snakker om prinsippet landets eierskap. Dette er en flott måte å bringe det ned på lokalt nivå, sa Clinton.

Rydder i begrepene

Men hun pekte på at prinsippet «landets eierskap» tolkes svært ulikt. Noen mener penger skal flyte inn uavbrutt fra hjelpeorganisasjoner, andre mener det betyr at landet må stå på egne bein. Atter andre ser det som at helsevesenet skal være et rent offentlig tema, og alle humanitære og private organisasjoner bør utestenges.

— Vi må klargjøre hva dette betyr. Vi mener det innebærere at det må være et nasjonalt ansvar, men at private sentre også inkluderes. Vi må ha nasjonale planer, og kvinner må delta i planleggingsprosessen. Og så må man holde hverandre ansvarlig, sa Clinton.

Et mål på helsevesenet

Clinton understreket at man kan måle hvor sterkt et lands helsevesen er, ved å se på hvordan det takler mødrehelse og spedbarnsdødelighet. Og hun hyllet Norge som et land som har forstått betydningen av et godt helsevesen.

— Jeg tenker tilbake til dagen jeg fikk min datter, hvor heldig jeg var. Men om man overlever, bør ikke være avhengig av hvor mye penger du har eller hvor du bor. Det bør være noe som gjelder alle kvinner og barn. Ved å sørge for god mødrehelse, redder vi ikke bare kvinnens liv, men vi forbedrer livet. Det bringer mer velferd til alle, sa Clinton. (©NTB)