Forrige helg vedtok flere fylkeslag i Arbeiderpartiet uttalelser der de kritiserte regjeringens strenge linje mot asylbarna. Denne helgen er det omvendt — sju av åtte fylkeslag stemte imot å stille asylsakene i bero - Telemark, Vestfold, Buskerud, Vest-Agder, Nord-Trøndelag, Østfold og Akershus. Forrige helg stemte Oslo Arbeiderparti, Møre og Romsdal og Hordaland imot partiets beslutning.

— At sju lokallag nå stemmer for regjeringens vedtak, viser bred støtte til hovedlinjene i asylpolitikken. Det er mange barn som får bli i Norge, men det betyr ikke at alle som har barn, kan bli værende, sier partisekretær Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Frykter flere asylsøkere

Rundt 450 barn oppholder seg i norske asylmottak sammen med sine familier etter å ha fått endelig avslag på asylsøknaden.

Flere av disse barna er født og oppvokst i Norge, og en stor andel av familiene kommer fra Etiopia. Politiet har allerede begynt å kaste ut familier fra Norge, tross sterke reaksjoner på regjeringens harde linje i asylpolitikken.

Aps partisekretær mener et amnesti til disse barnefamiliene ville ført til økt asyltilstrømning.

— Ja, jeg tror at konsekvensen av et sånt vedtak ville vært en liberalisering av norsk asylpolitikk, som ville ført til en langt mer liberal politikk enn mange andre land. En liberalisering innebærer at man får økte antall asylankomster, slik vi så i Norge i 2006.

— Har du forskning som støtter opp om utsagnet ditt?

— Dette er et sammensatt bilde, man kan ikke tenke på en enkelt faktor. Krig og konflikt har for eksempel stor betydning for asylinnkomster, svarer Johansen.

Ny debatt

Fredag ble ett av de rundt 450 asylbarna sendt ut av landet, en ni år gammel bosnisk jente som er født i Norge. Direktør Terje Sjeggestad i Utlendingsnemnda (UNE) mener de har blitt strengere mot barn. Aps partisekretær understreker at barns tilknytning til Norge fortsatt tillegges stor vekt.

— Det kan ikke være sånn at hvis man ikke samarbeider, ikke oppgir identitet og trenerer saken, at man i enden blir premiert med å få bli. Hva med dem som da reiser frivillig, spør Johansen.

Det er ventet at stortingsmeldingen «Barn på flukt» skal komme før sommeren. Før det lover Johansen at Arbeiderpartiet skal diskutere meldingen i sentralstyret.

— Det er viktig at årsmøtene følger opp og at det er i tråd med Aps landsmøtevedtak. Vi ønsker å ha en partimessig behandling av stortingsmeldingen og vil ta den opp i sentralstyret, sier Johansen. (©NTB)