— Jeg skulle egentlig ha snakket om skatt og rettferdig fordeling og hadde planlagt en rekke utspill overfor høyresiden. Men dette er ikke en slik dag. Vår oppmerksomhet er et annet sted. Vi vet fortsatt lite; det er stadig åtte nordmenn som er savnet, og situasjonen er svært alvorlig, sa Lysbakken.

Han mente det er all grunn til å være skeptisk overfor summen av de ryktene som internett og andre kanaler flommer over av. SV-lederen synes også det er for tidlig å kritisere regjeringen i Algerie for å ha gått til angrep mot terroristene.

— Våre tanker går til gislene og de pårørende. For oss blir dette et dempet landsstyremøte, uten politiske utspill mot andre partier. Det er ikke en dag for partipolitikk. Derfor utsetter jeg min tale til møtet. Men vi skal gjøre unna en del andre oppgaver som opptakt til landsmøtet i mars, sa Lysbakken.

Mer info

SV-lederen er helt enig med statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) oppfatning om at den norske regjering gjerne skulle ha vært bedre informert om hva som foregikk i og omkring gassanlegget i ørkenen, ikke så langt fra grensen til Libya.

— Men jeg synes det er veldig vanskelig å sette seg til doms over en situasjonen som vi vet så lite om. Det er klokt å vente med slike vurderinger. Vi må støtte regjeringen i arbeidet med å få best mulig oversikt og raskest mulig hjelp til norske borgere, sier Lysbakken.

SV-lederen sitter igjen med inntrykket av at Statoil har håndtert den dramatiske situasjonen på en profesjonell måte, men understreker igjen at det er vanskelig å evaluere på bakgrunn av så mangelfulle opplysninger.

SV er normalt kritisk til militære intervensjoner av den typen som Frankrike er involvert i, mot islamister i Algeries sørlige naboland Mali. Men slik utviklingen har eskalert i hele dette området de siste dagene, vil Lysbakken vente med å foreta noen større politisk analyse.

— SV har ikke behandlet dette spørsmålet. Norge er heller ikke involvert i Mali. Så lenge alt er så uavklart i Algerie, får vi vente med denne debatten, sier han.

Arbeidsprogram

Landsstyremøtet skal debattere og votere over arbeidsprogrammet, et valgrettet dokument som skal vedtas endelig på landsmøtet i midten av mars.

SV går til valg i september på fire hovedområder: Mer miljøvennlig transport, større politisk ansvar for boligbygging, en ny skoledag med flere lærere og som et fjerde - og nytt - punkt, et krafttak for trygghet i arbeidslivet.

— Dette skal jeg gå til valg på med stor entusiasme, sier SV-lederen. Han mener å ha registrert en positiv holdning i fagbevegelsen til SVs ønske om å ha nærmere kontakt.

— Sterke krefter i fagbevegelsen ser seg tjent med regjeringssamarbeid som også omfatter et parti til venstre for Arbeiderpartiet. Jeg synes SV har fått en mer sentral rolle i debatten om både arbeidsliv og helse. Dette er i tråd med vår strategi, sier Lysbakken.

Han blir ikke handlingslammet av at oppslutningen har ligget og vippet rundt 4-prosentstreken over lengre tid, og mener det fortsatt er mulig å forløse alle dem som har et bankende SV-hjerte, men som av ulike grunner har gått til Ap eller sitter på gjerdet ved de siste valgene.

Olje og energiminister og Sp-nestleder Ola Borten Moes uttalelser om oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen har Lysbakken lite sans for. Han forsikrer at SV vil blokkere for dette i en ny rødgrønn regjering.

(©NTB) (©NTB)