Kvinnen var en av seks som ble dømt til fengselsstraffer for menneskehandel i fjor sommer. Da rettssaken var ferdig, hadde de dømte sittet i varetekt siden høsten 2010.

Egentlig ferdigsonet

Flere hadde sonet ferdig dommen i varetekt og er allerede reist fra Norge.

Ønsket om å reise hjem er også årsaken til at kvinnen som egentlig skulle ha møtt til ankebehandling i Gulating lagmannsrett neste uke, dropper anken.

Egentlig skulle hun være ferdig med å sone straffen fra tingretten i februar.

— Mulighet til komme hjem

— Hun har ikke sett sin sønn i Romania på to år og fire måneder. Det er lang tid i et fremmed land. Hun har nå mulighet til å komme hjem til huset sitt og sønnen sin, hvis hun trekker anken, sier kvinnens forsvarer Vibeke Hein Bæra til NRK.

Den 38 år gamle kvinnen er imidlertid helt klar på at det ikke ligger noen erkjennelse av skyld i at hun trekker anken, men at hun setter omsorgen for sønnen først.

To av de andre kvinnene som ble dømt i saken opprettholder sin anke og vil få den prøvet av lagmannsretten neste uke.