Hareide mener at dommene der ankene mot utvisningsvedtaket for to familier med asylbarn ble avvist, viser at Stortinget må tydeliggjøre forskriftene slik at domstolene ikke er i tvil om hva Stortinget har bestemt, skriver Dagsavisen.

Hareide mener dommene viser at KrF hadde rett i sitt syn på at stortingsmeldingen «Barn på flukt» ikke var tydelig nok overfor utlendingsmyndighetene.

Han retter en takk til biskopene som taler tydelig for asylbarna.

— Kirken har en historie for å engasjere seg i slike sosialetiske saker, sier Hareide. Han understreker at det alltid er barnas beste som må være førende.

Partilederen er også bekymret for Fremskrittspartiets kritikk mot biskopene og registrerer at Frp ønsker å hindre Kirken i å uttale seg i viktige samfunnsspørsmål.

— Frp vil utøve politisk makt uten innblanding fra kirken. Røsten er gammel og velkjent når Kirken taler for dem makten overser. KrF har alltid vært opptatt av en kirke som er fri og uavhengig av politiske styresmakter, sier Hareide.