Ingebrigtsen har trukket seg fra alle politiske verv sentralt og lokalt etter at han innrømmet i forrige uke å ha hatt et seksuelt forhold til en AUF-kvinne som på den tiden var 17 år gammel.

Men han får beholde vervet som styreleder i selskapet Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO), som ble stiftet i juni 2009, skriver Dagbladet.

Dette vervet fikk han av Kulturdepartementet.

— Ut ifra det vi vet nå, kan ikke departementet se at denne saken berører Ingebrigtsens arbeid som styreleder for NOSO; og vi gjør derfor foreløpig ikke endringer i styresammensetningen, sier kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Kulturdepartementet.

Ingebrigtsen får 60.000 kroner i året i styrehonorar for dette vervet. NOSO er en av de største kulturinstitusjonene i Nord-Norge med et budsjett på om lag 62,5 millioner kroner. Selskapet eies av Tromsø og Bodø kommuner, men finansieres i hovedsak av Kulturdepartementet.

Ingebrigtsen er for tiden sykmeldt. I mellomtiden ivaretas hans verv av styrets nestleder Marit Reutz, opplyser Jonas Stein Eilertsen (V), byråd for næring, kultur og idrett i Tromsø.