Venstre får en fremgang på 2,4 prosentpoeng til 6,2 prosent, mens Kristelig Folkeparti går fram 2,6 prosentpoeng til 5,8 prosent.

— Vi håper vi skal nå 7 prosent og være avgjørende for en ny regjering som bli blågrønn og ikke mørkeblå, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til TV 2 om målet for neste års stortingsvalg.

Alle de største partiene går tilbake i målingen, som er utført av TNS Gallup. Høyre får en oppslutning på 31,7 prosent (-3,5), Arbeiderpartiet får 28,8 prosent (-1,4) og Fremskrittspartiet har en oppslutning på 13,9 prosent (-1,5).

Senterpartiet får 5,5 prosent (-0,1), mens SV får 4,7 prosent (+0,3).

Dersom denne målingen hadde vært et valgresultat, ville de rødgrønne fått 68 mandater. For å ha flertall på Stortinget trengs det 85 mandater. Høyre og Fremskrittspartiet ville heller ikke hatt flertall alene, med 79 mandater. Med fremgangen til KrF og Venstre ville en konstellasjon av disse partiene og Høyre fått 76 mandater til sammen.