Nye tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) viser at 7,6 prosent av alle som leverte eksamensbesvarelser i årets vårsemester fikk karakteren F. I hver ende av statistikken ligger landets to største handelshøyskoler, Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen og Handelshøyskolen BI.

Mens NHH har en strykprosent på 3 på bachelornivå, er det tilsvarende tallet for BI på landsbasis 15,2 prosent. BI Oslo er ørlite grann bedre enn snittet for alle BIs lokalavdelinger med en strykprosent på 14,8, melder studentavisa Universitas.

— Den høye strykprosenten skyldes tøffe kurs på første studieår i matematikk, statistikk og bedriftsøkonomi der det kreves stor arbeidsinnsats for å bestå, sier BIs administrasjonssjef Kjersti Gummerson.

Tallene bedrer seg for studenter som har kommet lenger i studieløpet.

Utdanningsinstitusjonene på Vestlandet er de som gjennomgående har den laveste strykprosenten.

Skolen med lavest strykprosent på bachelornivå er NHH med 3 prosent, mens Trøndelag er vinneren på masternivå. Høgskolen i Nord-Trøndelag er landets eneste med null prosent stryk.