SAS la mandag morgen frem en lenge etterlengtet plan for nye kostnadskutt og salg av eiendeler.

I planene inngår også en løpende kreditt på 3,5 milliarder kroner. Denne kreditten stilles i fellesskap av selskapets banker og viktigste eiere, som er de norske, svenske og danske regjeringen, skriver Aftenposten.

Må kutte kostnader

De tre statene eier til sammen 50 prosent av SAS. Planene må godkjennes i landenes parlamenter og av fagforeningene før den trer i kraft, melder SAS.

Selskapet må kutte kostnader med 2,6 milliarder kroner og selge eiendeler for like mye. Uten slike kutt og salg vil ikke bankene la SAS få forlenget lån på 4,7 milliarder svenske kroner som løper ut til sommeren.

Følgende eiendeler selges:

— Widerøe

— Flyplasseiendommer

— Bakketjenestene i SAS Ground Handling

— Flymotorer

Vel en tredel av de 15.000 ansatte i SAS jobber i SAS Ground Handling.

Nye fagforeningsavtaler

Selve kostnadskuttene, som i fellesskap kalles «4 Excellence Next Generation», består av følgende fem punkter:

— Nye fagforeningsavtaler for personalet

— Sentraliserte administrative funksjoner

— Reduksjoner i lønninger og andre ytelser ned til markedsnivå

— Nye pensjonsvilkår

— Telefonoperasjoner (call centre) og bakketjenester (blant annet bagasjehåndtering) settes ut til andre

Med disse kostnadskuttene og svekkede pensjonsytelser til de ansatte blir ikke behovet for friske penger like stort som før, skriver SAS.

1,5 milliarder svenske kroner av dette ventes å bli innhentet i inneværende regnskapsår, resten neste år.