- Direktoratet må ta mye av ansvaret

Norsk Sjøoffisersforbund er ikke overrasket over at det ikke er blitt færre uhell på sjøen.