• SØKNAD: Dette er utdrag fra søknaden som Jarle Andhøy har sendt til Polarinstituttet. Her forklarer han kortfattet at han har planer om å ha en minnestund og blomsterkrans-seremoni for de savnede etter Berserk-ekspedisjonen. .

Andhøy vil hedre de døde fra «Berserk» på Antarktisferden

I søknaden Jarle Andhøy sendte til Norsk polarinstitutt i fjor skrev han at han ville holde blomsterkrans-seremoni og minnestund for de savnede.